Kontakt z sejmem:

Marszałek sejmu Stanisław Filipowski – sejm@arst.pl.

Sejm III kadencji:

Frakcje w Sejmie III kadencji:

Pomimo iż oficjalnie w sejmie zasiada sześć koalicji, które składają się z łącznie ośmiu partii – to one również dzieliły się na małe frakcje – my oszacowaliśmy ich liczbę na aż trzynaście! Podział frakcyjny ilustruje wykres poniżej:

Archiwum:

Frakcje w dniu wyborów do Sejmu III Kadencji:

Historia sejmu II kadencji:

Sejm II kadencji wybrany został w styczniu 2021 roku i zakńczył swoją kadencję pod koniec października 2021 roku. W trakcie tej kadencji rządziły Arstoczką rząd Zjednoczonej Lewicy (od stycznia do marca) oraz Zjednoczenia Arstoczki (od marca do października) – w obydwu przypadkach Premierem była Grażyna Filipowska.

Frakcje sejmu II kadencji:

Pomimo iż oficjalnie w sejmie zasiadały dwie koalicje, które dzieliły się na pięć partii – to one również dzieliły się na małe frakcje – podział frakcyjny ilustruje wykres poniżej:

Historia sejmu:

Sejm został wybrany po raz pierwszy w wyborach prezydenckich w 1985 roku, kiedy to wprowadzony został w Arstoczce system prezydencki. Wcześniej jego rolę spełniał senat.