USTAWA O TZW. ASELIZACJI REJESTRÓW ELEKTRONICZNYCH

Projekt ustawy został uzgodniony (10.04.2022) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 36 posłów (12.04.2022) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (12.04.2022) Głosowanie nad projektem ustawy (21.04.2022) Ustawa przyjęta przez sejm (21.04.2022) Prezydent podpisuję ustawę (25.04.2022) Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie 48/48 47 1 0 KLP Zjednoczona Prawica 32/32…

czytaj dalej

NADUSTAWA O APELACJI USTAW FEDERALNYCH Z DNIA 9 KWIETNIA 2022 ROKU

Złożenie wniosku przez 56 posłów (11.04.2022) Zarządzenie terminu głosowania na 12.04.2022 (11.04.2022) Przeprowadzenie głosowania (11.04.2022) Nieuzyskanie wymaganej większości 4/5 – 153 posłów (11.04.2022) Apelacja odrzucona. Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie 46/48 45 0 1 KLP Zjednoczona Prawica 32/32 32 0 0 KLP Partia Wolności Arstoczki 24/24…

czytaj dalej

USTAWY FEDERALNE WG PROJ. REMMINGTON SVIST

Głosowanie nad Federatywą o prawie bankowym Frakcja:​ Głosowało:​ Za:​ Przeciw:​ Wstrzymało się:​ Lewica Federacji Arstoczki​ 41/41​ 0​ 39​ 2​ Koalicja Ideowej Prawicy​ 107/107​ 42​ 1​ 64​ Federalna Koalicja Arstoczki​ 149/149​ 89​ 57​ 3​ Posłowie niezrzeszeni​ 1/3​ 0​ 1​ 0​ -​ 298/300​ 131​ 98​ 69​ 2. Głosoawnie nad Federatywą o spółkach zagranicznych Frakcja:​…

czytaj dalej