USTAWA FEDERALNA O KOMISJI DS. KOORDYNACJI FEDERALNYCH SŁUŻB SPECJALNYCH

Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: Lewica Federacji Arstoczki 41/41 0 41 0 Zjednoczenie Konserwatywne 100/101 0 100 0 Federalna Koalicja Nowej Arstoczki 152/152 152 0 0 Deputowani niezrzeszeni 4/6 0 4 0 SUMA 297/300 152 145 0 Głosowanie nad ustawą Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: Lewica Federacji Arstoczki…

czytaj dalej