USTAWA O SYSTEMIE GRANICZNYM GRANICIREN

Projekt ustawy został uzgodniony (10.11.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 36 posłów (12.11.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (12.11.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (15.11.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (15.11.2021) Prezydent podpisuję ustawę (17.11.2021) Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie 45/48 44 0 1 KLP Zjednoczona Prawica 30/32…

czytaj dalej

USTAWA O PAŃSTWACH ŚWIATA

Projekt ustawy został uzgodniony (29.10.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 43 posłów (02.11.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (03.11.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (15.11.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (15.11.2021) Prezydent podpisuję ustawę (17.11.2021) Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie 48/48 46 0 2 KLP Zjednoczona Prawica 32/32…

czytaj dalej