Kontakt: Prezes Zgromadzenia Konstytucyjnego – Prezydent Henryk Wars: zk@arst.pl

Zgromadzenie konstytucyjne to organ powołany przez sejm służący wprowadzaniu zmian w konstytucję, rewidowaniu zgodności ustaw z konstytucją, a także kierowaniu państwem w okresie stanu wyjątkowego, stanu wojennego lub stanu wojny.

Zgromadzenie konstytucyjne jest wybierane raz na 10 lat przez sejm. Członkiem trybunału może być każdy niezależnie od pełnionej funkcji – nawet posłowie, marszałkowie czy Prezydent Republiki.

W odróżnieniu od innych organów państwowych Zgromadzenie Konstytucyjne nigdy nie było kontrolowane przez obce władze, lecz było po prostu uśpione (rządy Vadima i Gloriusa Volatova w latach 2019 – 2020). Członkowie nie mogą zrzec się swoich mandatów, nie mogą podczas głosowania wstrzymać się od głosu i nie mogą także zostać odwołani przez Trybunał Stanu o ile nie popełnią przestępstwa, wykorzystując funkcję publiczną.

Obecny skład trybunału konstytucyjnego wraz z przynależnością partyjną: