USTAWA FEDERALNA O RADIOFONII I TELEWIZJI

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (04.05.2023)
  2. Projekt ustawy wpłynął do Parlamentu na wniosek Prezesa Rządu Maksymiliana Kolanko (05.05.2023)
  3. Przeprowadzenie głosowania nad ustawą (05.11.2023)
  4. Ustawa przyjęta przez Parlament Federacji Arstoczki (05.11.2023)
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Lewica Federacji Arstoczki41/410410
Zjednoczenie Konserwatywne98/1010980
Federalna Koalicja Nowej Arstoczki152/15215200
Deputowani niezrzeszeni6/6060
SUMA297/3001521450

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *