Wniosek o powołanie na stanowisko Prezesa KRRiT Marca Crista

Złożenie wniosku przez 79 posłów (26.02.2022) Przedstawienie postulatów przez wnioskodawcę (26.02.2022) Przyjęcie przez Stanisława Filipowskiego wymagań (26.02.2022) Wyniki głosowania: Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie 48/48 0 48 0 KLP Zjednoczona Prawica 32/32 0 31 1 KLP Partia Wolności Arstoczki 24/24 0 23 1 KLP Revolucja 58/61…

czytaj dalej

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O KRAJOWEJ RADZIE RADIOFONII I TELEWIZJI

Projekt ustawy został złożony przez Prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (07.02.2022) Projekt ustawy został zatwierdzony przez konsultantów (09.02.2022) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (12.02.2022) Głosowanie i debata nad projektem ustawy (24.02.2022) Ustawa przyjęta przez sejm (24.02.2022) Prezydent podpisuję ustawę (26.02.2022) Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie…

czytaj dalej