PREZYDENCKA NOWELIZACJA USTAWY O STREFIE ZDEMILITARYZOWANEJ W GRESTIN

Projekt ustawy został uzgodniony (03.02.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 88 posłów (06.02.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (15.02.2021) Głosowanie przełożone na dzień 23.02.2021 (22.02.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (23.02.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (23.02.2021) Prezydent podpisuje ustawę (23.02.2021)

czytaj dalej

PROJEKT USTAWY O KRSM

Projekt ustawy został uzgodniony (19.02.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 115 posłów (22.02.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (22.02.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (23.02.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (23.02.2021) Prezydent odrzuca ustawę (01.03.2021) Sejm nie uwzględnia poprawek prezydenta, większość kwalifikowana uzyskana, ustawa zostaje przyjęta (02.03.2021) Prezydent podpisuje ustawę (03.03.2021)

czytaj dalej

NOWELIZACJA USTAWY O UBWA I WSIA

Projekt ustawy został uzgodniony (19.02.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 115 posłów (22.02.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (22.02.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (23.02.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (23.02.2021) Prezydent odrzuca ustawę (01.03.2021) Sejm nie uwzględnia poprawek prezydenta, większość kwalifikowana uzyskana, ustawa zostaje przyjęta (02.03.2021) Prezydent podpisuje ustawę (03.03.2021)

czytaj dalej

NOWELIZACJA USTAWY O POLICJI

Projekt ustawy został uzgodniony (19.02.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 115 posłów (22.02.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (22.02.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (23.02.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (23.02.2021) Prezydent odrzuca ustawę (01.03.2021) Sejm nie uwzględnia poprawek prezydenta, większość kwalifikowana uzyskana, ustawa zostaje przyjęta (02.03.2021) Prezydent podpisuje ustawę (03.03.2021)

czytaj dalej

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O SYMBOLACH PANSTWOWYCH

Projekt ustawy został uzgodniony (12.02.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 115 posłów (15.02.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (15.02.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (16.02.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (16.02.2021) Prezydent odrzuca ustawę (22.02.2021) Sejm nie uwzględnia poprawek prezydenta, większość kwalifikowana uzyskana, ustawa zostaje przyjęta (23.02.2021) Prezydent podpisuje ustawę (24.02.2021)

czytaj dalej

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O DEPORTACJI I POZBAWIENIU PRAW WYBORCZYCH ZE WZGLĘDU NA WCZEŚNIEJSZĄ PRZYNALEŻNOŚĆ POLITYCZNĄ

Projekt ustawy został uzgodniony (12.02.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 115 posłów (13.02.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (13.02.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (16.02.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (16.02.2021) Prezydent odrzuca ustawę (22.02.2021) Sejm nie uwzględnia poprawek prezydenta, większość kwalifikowana uzyskana, ustawa zostaje przyjęta (23.02.2021) Prezydent podpisuje ustawę (24.02.2021)

czytaj dalej