PROJEKT USTAWY A. HEISEHTLERA – REFORMA PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

Projekt ustawy został uzgodniony (21.01.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 115 posłów (22.01.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (22.01.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (25.01.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (25.01.2021) Prezydent odrzuca ustawę (01.02.2021) Sejm nie uwzględnia poprawek prezydenta, większość kwalifikowana nie uzyskana, wniosek zostaje odrzucony (03.02.2021)

czytaj dalej

PROJEKT USTAWY G. FILIPOWSKIEJ – REFORMA EDUKACJI

Projekt ustawy został uzgodniony (15.01.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 115 posłów (16.01.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (16.01.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (18.01.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (18.01.2021) Prezydent odrzuca ustawę (25.01.2021) Sejm nie uwzględnia poprawek prezydenta, większość kwalifikowana nie uzyskana, wniosek zostaje odrzucony (27.01.2021)

czytaj dalej

PROJEKT USTAWY A. HEISENTLERA – REFORMA ZUS, WIEK EMERYTALNY 60 LAT DLA WSZYSTKICH

Projekt ustawy został uzgodniony (13.01.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 115 posłów (14.01.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (14.01.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (16.01.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (16.01.2021) Prezydent odrzuca ustawę (18.01.2021) Sejm nie uwzględnia poprawek prezydenta, większość kwalifikowana nie uzyskana, wniosek zostaje odrzucony (19.01.2021)

czytaj dalej

PROJEKT USTAWY G. FILIPOWSKIEJ: WPROWADZENIE PROGRAMU RODZINA 10+

Projekt ustawy został uzgodniony (08.01.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 115 posłów (11.01.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (11.01.2021) Głosowanie nad wnioskiem znoszącym ustawę sprzeczną z projektem ustawy (12.01) Głosowanie nad projektem ustawy (13.01.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (13.01.2021) Prezydent odrzuca ustawę (14.01.2021) Sejm nie uwzględnia poprawek prezydenta (15.01.2021)

czytaj dalej