UCHWAŁA O UDZIELENIU WOTUM ZAUFANIA DLA RZĄDU MAKSYMILIANA KOLANKO

  1. Wniosek o wotum zaufania złożony przez Maksymiliana Kolanko (15.10.2023)
  2. Uchwała przyjęta bezwzględną większością głosów (15.10.2023)
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie51/515100
KP Zjednoczona Prawica35/350350
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja61/6144170
KP Partia Postępu8/8080
KP Lewica Arstoczki16/160160
Posłowie niezrzeszeni5/5230
200/200121790

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *