NOWELIZACJA USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Projekt ustawy został uzgodniony (30.11.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (04.12.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (04.12.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (14.12.2021) Głosowanie – poprawki Mariusza Polińskiego: Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie 46/48 0 44 2 KLP Zjednoczona Prawica 32/32 0…

czytaj dalej

USTAWA O JĘZYKACH I HYMNACH ŚWIATA

Projekt ustawy został uzgodniony (29.11.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 43 posłów (04.12.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (04.12.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (17.12.2021) Ustawa przyjęta przez sejm, przekazana Marszałkowi Senatu przez nieuzyskanie bezwzględnej większości głosów (17.12.2021) Senat przyjmuje ustawę (18.12.2021) Prezydent podpisuję ustawę (20.12.2021) Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało…

czytaj dalej