NOWELIZACJA KONSTYTUCJI

Projekt nowelizacji konstytucji został uzgodniony (13.04.2021) Projekt nowelizacji konstytucji został zatwierdzony przez 66 posłów (25.04.2021) Projekt nowelizacji konstytucji wpłynął do sejmu (26.04.2021) Głosowanie nad projektem nowelizacji konstytucji (03.05..2021) Nowelizacji konstytucji przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe (03.05.2021)

czytaj dalej

USTAWA O DEPORTACJI I POZBAWIENIU BIERNEGO PRAWA WYBORCZEGO ZE WZGLĘDU NA WCZEŚNIEJSZĄ PRZYNALEŻNOŚĆ POLITYCZNĄ

Projekt ustawy został uzgodniony (19.04.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 66 posłów (22.04.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (22.04.2021) Skierowanie ustawy do Sądu Najwyższego celem sprawdzenia zgodności z Konstytucją. (24.04.2021) Uznanie poszczególnych przepisów za niezgodne z konstytucją (30.04.2021) Poprawki przyjęte przez sejm (02.05.2021) Prezydent podpisuję ustawę (03.05.2021)

czytaj dalej