Kontakt z senatem:

Marszałek Senatu Samuel Gawrynowicz – senat@arst.pl.

Obecna kadencja Senatu przy Sejmie Arstoczki III Kadencji:

Archiwum:

II kadencja Senatu IV Republiki Arstoczki:

Przed laty to właśnie senat był główną siłą legislacyjną w Arstoczce. Zniesiony został w 1985 roku poprzez przejęcie jego funkcji przez sejm. Jego funkcja została przywrócona po przejęciu w Arstoczce władzy przez Vadima Volatova – ilość członków jednak została znacznie zredukowana ze stu do zaledwie czterech. Wówczas senat stał się ponownie najwyższą władzą w Arstoczce. W 2020 roku odbyły się do niego wybory, a na jego pierwszym posiedzeniu doszło do proklamacji niepodległości Arstoczki przez bohaterskiego Stanisława Filipowskiego. Następnie liczba mandatów została podniesiona do pięciu, by uniknąć sytuacji, w której dochodzi do równego rozłożenia głosów. Doszło także do zniesienia możliwości wstrzymania się – właśnie z ww. powodu. W połowie 2020 roku liczba senatorów została ponownie zwiększona z pięciu do dziewięciu senatorów.

Historia podziału mandatów w senacie w XX wieku:

Podział mandatów w senacie w XXI wieku: