Wniosek o utworzenie Federalnych Komisji Śledczych

Wniosek złożony przez wiceprzewodniczącego Kolaicji Ideowej Prawicy – Fiodora Pawłowskiego Głosowanie nad uzupełnienie porządku obrad o natychmiastowe procedowanie wniosku. Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: Lewica Federacji Arstoczki 41/41 41 0 0 Koalicja Ideowej Prawicy 107/107 107 0 0 Federalna Koalicja Arstoczki 146/149 0 145 1 Posłowie niezrzeszeni 3/3 2…

czytaj dalej