USTAWA O PRZEPROWADZENIU WYBORÓW DO PARLAMENTU FEDERACJI ARSTOCZKI

Projekt ustawy został uzgodniony (18.08.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 43 posłów (19.08.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (19.08.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (21.08.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (21.08.2021) Ustawa nie uzyskała większości bezwzględnej – przekazana Marszałkowi Senatu (21.08.2021) Głosowanie nad poprawkami do ustawy (22.08.2021) Głosowanie nad przyjęciem ustawy w…

czytaj dalej

WNIOSEK O UTWORZENIE KOMISJI ŚLEDCZEJ DO ZBADANIA ZARZUTU FAŁSZERSTWA WYBORÓW NA PREZYDENTA III REPUBLIKI ARSTOCZKI Z DNIA 19 KWIETNIA 2020 ROKU

Wnioskodawca, poseł Maksymilian Kolanko – składa wniosek w sejmie (11.08.2021), Marszałek Sejmu odracza głosowanie nad wnioskiem (11.08.2021), Poseł Marc Crist składa wniosek o odroczenia głosowania na dzień 19.08.2021 (17.08.2021), Głosowanie nad odroczeniem głosowania wniosku (17.08.2021), Głosowanie nad wnioskiem (19.08.2021), Wniosek przyjęty przez sejm (18.08.2021).

czytaj dalej