USTAWA FEDERALNA O KOMISJI DS. KOORDYNACJI FEDERALNYCH SŁUŻB SPECJALNYCH

Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: Lewica Federacji Arstoczki 41/41 41 0 0 Zjednoczenie Federacyjno-Konserwatywne 163/165 0 121 42 Zjednoczona Koalicja Arstoczki 91/91 89 0 2 Posłowie niezrzeszeni 3/3 0 3 0 – 298/300 130 124 44 Wniosek o odroczenie głosowania nad projektem ustawy i przeprowadzenie ponownej debaty

czytaj dalej