USTAWA O DEPORTACJI I POZBAWIENIU BIERNEGO PRAWA WYBORCZEGO ZE WZGLĘDU NA WCZEŚNIEJSZĄ PRZYNALEŻNOŚĆ POLITYCZNĄ

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (19.04.2021)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez 66 posłów (22.04.2021)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (22.04.2021)
  4. Skierowanie ustawy do Sądu Najwyższego celem sprawdzenia zgodności z Konstytucją. (24.04.2021)
  5. Uznanie poszczególnych przepisów za niezgodne z konstytucją (30.04.2021)
  6. Poprawki przyjęte przez sejm (02.05.2021)
  7. Prezydent podpisuję ustawę (03.05.2021)
Chart by Visualizer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *