USTAWA O PRZEPROWADZENIU WYBORÓW DO PARLAMENTU FEDERACJI ARSTOCZKI

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (18.08.2021)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez 43 posłów (19.08.2021)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (19.08.2021)
  4. Głosowanie nad projektem ustawy (21.08.2021)
  5. Ustawa przyjęta przez sejm (21.08.2021)
  6. Ustawa nie uzyskała większości bezwzględnej – przekazana Marszałkowi Senatu (21.08.2021)
  7. Głosowanie nad poprawkami do ustawy (22.08.2021)
  8. Głosowanie nad przyjęciem ustawy w całości (22.08.2021)
  9. Prezydent podpisuję ustawę (24.08.2021)
Chart by Visualizer
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Robotnicy8/8080
Socjaliści33/330321
Progresywiści42/434002
Wolnościowcy17/200161
Przyszłościowcy10/100100
#Revolucja2/2020
Partia Wolności Arstoczki22/220220
Warsowie53/535102
187/19191906
Chart by Visualizer
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:
Zjednoczona Prawica3/303
Partia Wolności Arstoczki1/110
Partia FILIPOWSKA2/202
Wolnościowcy1/110
Lewica Arstoczki1/110
Partia Robotników1/110
9/945

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *