USTAWA O ZMIANIE USTAWY O KRAJOWEJ RADZIE RADIOFONII I TELEWIZJI

  1. Projekt ustawy został złożony przez Prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (07.02.2022)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez konsultantów (09.02.2022)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (12.02.2022)
  4. Głosowanie i debata nad projektem ustawy (24.02.2022)
  5. Ustawa przyjęta przez sejm (24.02.2022)
  6. Prezydent podpisuję ustawę (26.02.2022)
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie45/484500
KLP Zjednoczona Prawica32/323200
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja0/61000
KLP Zjednoczona Opozycja27/270243
KP Królewscy5/5401
Posłowie niezrzeszeni2/3020
135/200105264

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *