USTAWA FEDERALNA O KOMISJI DS. KOORDYNACJI FEDERALNYCH SŁUŻB SPECJALNYCH

Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: Lewica Federacji Arstoczki 41/41 41 0 0 Zjednoczenie Federacyjno-Konserwatywne 163/165 0 121 42 Zjednoczona Koalicja Arstoczki 91/91 89 0 2 Posłowie niezrzeszeni 3/3 0 3 0 – 298/300 130 124 44 Wniosek o odroczenie głosowania nad projektem ustawy i przeprowadzenie ponownej debaty

czytaj dalej

Wniosek o utworzenie Federalnych Komisji Śledczych

Wniosek złożony przez wiceprzewodniczącego Kolaicji Ideowej Prawicy – Fiodora Pawłowskiego Głosowanie nad uzupełnienie porządku obrad o natychmiastowe procedowanie wniosku. Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: Lewica Federacji Arstoczki 41/41 41 0 0 Koalicja Ideowej Prawicy 107/107 107 0 0 Federalna Koalicja Arstoczki 146/149 0 145 1 Posłowie niezrzeszeni 3/3 2…

czytaj dalej

USTAWY FEDERALNE WG PROJ. REMMINGTON SVIST

Głosowanie nad Federatywą o prawie bankowym Frakcja:​ Głosowało:​ Za:​ Przeciw:​ Wstrzymało się:​ Lewica Federacji Arstoczki​ 41/41​ 0​ 39​ 2​ Koalicja Ideowej Prawicy​ 107/107​ 42​ 1​ 64​ Federalna Koalicja Arstoczki​ 149/149​ 89​ 57​ 3​ Posłowie niezrzeszeni​ 1/3​ 0​ 1​ 0​ -​ 298/300​ 131​ 98​ 69​ 2. Głosoawnie nad Federatywą o spółkach zagranicznych Frakcja:​…

czytaj dalej