Wniosek o przekazanie kompetencji konstytucyjnej KRRiT do Federacji Arstoczki

  1. Wniosek złożony przez Maksymiliana Kolanko (31.08.2023)
  2. Ustalenie konstytucjonalnej większości na 2/3 (31.08.2023)
  3. Wniosek został odrzucony (31.08.2023)
  4. Wniosek poddany pod ponowne głosowanie (18.10.2023)
  5. Wniosek przyjęty (18.10.2023)
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie51/515100
KP Zjednoczona Prawica35/350350
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja61/6144170
KP Partia Postępu8/8080
KP Lewica Arstoczki16/160160
Posłowie niezrzeszeni5/5230
200/200121790
Głosowanie 31.08
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie51/534722
KLP Zjednoczona Prawica33/333300
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja44/444400
KLP Zjednoczona Opozycja16/160151
KP Królewscy5/5050
KP Partia Postępu8/8080
KP Unia Polityki Realnej14/140113
Posłowie niezrzeszeni3/3001
SUMA198/2001483117
Głosowanie 18.10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *