PROJEKT USTAWY A. HEISENTLERA: PROGRESYWNY PIT

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (04.01.2021)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez 34 posłów (07.01.2021)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (08.01.2021)
  4. Głosowanie nad projektem ustawy (12.01.2021)
  5. Ustawa przyjęta przez sejm (12.01.2021)
  6. Prezydent odrzuca ustawę (13.01.2021)
  7. Sejm nie uwzględnia poprawek prezydenta (14.01.2021)
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *