PROJEKT USTAWY G. FILIPOWSKIEJ: WPROWADZENIE PROGRAMU RODZINA 10+

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (08.01.2021)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez 115 posłów (11.01.2021)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (11.01.2021)
  4. Głosowanie nad wnioskiem znoszącym ustawę sprzeczną z projektem ustawy (12.01)
  5. Głosowanie nad projektem ustawy (13.01.2021)
  6. Ustawa przyjęta przez sejm (13.01.2021)
  7. Prezydent odrzuca ustawę (14.01.2021)
  8. Sejm nie uwzględnia poprawek prezydenta (15.01.2021)
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *