PREZYDENKI PROJEKT NOWELIZACJI SYSTEMU EDUKACJI

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (05.02.2021)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez 88 posłów (09.02.2021)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (16.02.2021)
  4. Głosowanie nad projektem ustawy (23.02.2021)
  5. Ustawa odrzucona przez sejm (23.02.2021)
Chart by Visualizer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *