NOWELIZACJA USTAWY O ESM MANDATIREN

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (19.02.2021)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez 192 posłów (22.02.2021)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (22.02.2021)
  4. Głosowanie nad projektem ustawy (23.02.2021)
  5. Ustawa przyjęta przez sejm (23.02.2021)
  6. Prezydent podpisuje ustawę (24.03.2021)
Chart by Visualizer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *