USTAWA O PAŃSTWACH ŚWIATA

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (29.10.2021)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez 43 posłów (02.11.2021)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (03.11.2021)
  4. Głosowanie nad projektem ustawy (15.11.2021)
  5. Ustawa przyjęta przez sejm (15.11.2021)
  6. Prezydent podpisuję ustawę (17.11.2021)
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie48/484602
KLP Zjednoczona Prawica32/323101
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja61/610592
KLP Zjednoczona Opozycja24/270715
KP Królewscy5/5050
Posłowie niezrzeszeni2/3011
197/2001017221

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *