USTAWA O SYSTEMIE GRANICZNYM GRANICIREN

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (10.11.2021)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez 36 posłów (12.11.2021)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (12.11.2021)
  4. Głosowanie nad projektem ustawy (15.11.2021)
  5. Ustawa przyjęta przez sejm (15.11.2021)
  6. Prezydent podpisuję ustawę (17.11.2021)
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie45/484401
KLP Zjednoczona Prawica30/323000
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja61/610610
KLP Zjednoczona Opozycja27/270916
KP Królewscy5/5302
Posłowie niezrzeszeni3/3300
195/2001047019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *