USTAWA O JĘZYKACH I HYMNACH ŚWIATA

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (29.11.2021)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez 43 posłów (04.12.2021)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (04.12.2021)
  4. Głosowanie nad projektem ustawy (17.12.2021)
  5. Ustawa przyjęta przez sejm, przekazana Marszałkowi Senatu przez nieuzyskanie bezwzględnej większości głosów (17.12.2021)
  6. Senat przyjmuje ustawę (18.12.2021)
  7. Prezydent podpisuję ustawę (20.12.2021)
Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie 44/48 42 0 2
KLP Zjednoczona Prawica 32/32 31 0 1
KLP Partia Wolności Arstoczki 24/24 24 0 0
KLP Revolucja 61/61 0 61 0
KLP Zjednoczona Opozycja 19/27 0 7 10
KP Królewscy 5/5 0 4 1
Posłowie niezrzeszeni 2/3 0 2 0
187/200 97 74 14
Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw:
KS Zjednoczenie Arstoczki 3/4 3 0
KS Revolucja 3/3 0 3
Posłowie niezrzeszeni 1/2 1 0
7/9 4 3
PaństwoHymn
Aladam
Antegryjska Republika
Ludowo-Demokratyczna
Federacja Arstoczki
Federacja Kobrastanu
Impor
Obristan
Republia
Wolna Republika Kolechii
Zjednoczona Federacja
(Tropicol)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *