USTAWA O PODATKU OBROTOWYM I ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (29.11.2021)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez ministra finansów (02.12.2021)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (03.12.2021)
  4. Głosowanie nad projektem ustawy (15.12.2021)
  5. Ustawa przyjęta przez sejm (15.12.2021)
  6. Prezydent podpisuję ustawę (17.12.2021)
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie46/484402
KLP Zjednoczona Prawica32/323200
KLP Partia Wolności Arstoczki22/242200
KLP Revolucja61/610610
KLP Zjednoczona Opozycja27/270270
KP Królewscy5/5050
Posłowie niezrzeszeni3/3030
196/20098962

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *