USTAWA O TZW. ASELIZACJI REJESTRÓW ELEKTRONICZNYCH

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (10.04.2022)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez 36 posłów (12.04.2022)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (12.04.2022)
  4. Głosowanie nad projektem ustawy (21.04.2022)
  5. Ustawa przyjęta przez sejm (21.04.2022)
  6. Prezydent podpisuję ustawę (25.04.2022)
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie48/484710
KLP Zjednoczona Prawica32/322903
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja61/610610
KLP Zjednoczona Opozycja27/270223
KP Królewscy5/5004
Posłowie niezrzeszeni2/3020
199/2001006630
Głosowanie 21.04.2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *