Wniosek o utworzenie Federalnych Komisji Śledczych

  1. Wniosek złożony przez wiceprzewodniczącego Kolaicji Ideowej Prawicy – Fiodora Pawłowskiego
  2. Głosowanie nad uzupełnienie porządku obrad o natychmiastowe procedowanie wniosku.
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Lewica Federacji Arstoczki41/414100
Koalicja Ideowej Prawicy107/10710700
Federalna Koalicja Arstoczki146/14901451
Posłowie niezrzeszeni3/3201
297/3001501452

3. Głosowanie nad powołaniem Federalnej Komisji Śledczej ds. zbadania prawidłowości i legalności powołania Niezależnego Urzędowego Trybunału Rozporządzeń w III Republice Arstoczki ze składem wymionionym w projekcie.

Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Lewica Federacji Arstoczki41/414100
Koalicja Ideowej Prawicy106/10710501
Federalna Koalicja Arstoczki149/14901463
Posłowie niezrzeszeni3/3102
299/3001471466

4. Głosowanie nad powołaniem Federalnej Komisji Śledczej ds. zbadania prawidłowości i legalności przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w Prezydenckiej Republice Arstoczki w 2022 roku ze składem wymionionym w projekcie.

Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Lewica Federacji Arstoczki41/414001
Koalicja Ideowej Prawicy107/10710700
Federalna Koalicja Arstoczki149/14901490
Posłowie niezrzeszeni3/3300
300/3001501491

5. Głosowanie nad powołaniem Federalnej Komisji Śledczej ds. zbadania prawidłowości i legalności działań rzędu Zjednoczenia Arstoczki ws. przeprowadznia zgłoszonych do sejmu referendów na początku 2022 roku ze składem wymionionym w projekcie.

Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Lewica Federacji Arstoczki41/414100
Koalicja Ideowej Prawicy107/10710700
Federalna Koalicja Arstoczki149/14901490
Posłowie niezrzeszeni3/3300
300/3001511490

6. Głosowanie nad powołaniem Federalnej Komisji Śledczej ds. zbadania prawidłowości i legalności działań Prezydenta Adama Łódzkiego podczas jego trwającej prezydentury ze składem wymionionym w projekcie.

Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Lewica Federacji Arstoczki41/414100
Koalicja Ideowej Prawicy107/10710700
Federalna Koalicja Arstoczki149/14901490
Posłowie niezrzeszeni2/3200
299/3001501490

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *