USTAWA FEDERALNA O KOMISJI DS. KOORDYNACJI FEDERALNYCH SŁUŻB SPECJALNYCH

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (04.05.2023)
  2. Projekt ustawy wpłynął do Parlamentu na wniosek Prezesa Rządu Maksymiliana Kolanko (05.05.2023)
  3. Głosowanie nad odroczeniem głosowania nad projektem ustawy i przeprowadzeniu ponownej debaty (23.05.2023)
  4. Wniosek o odroczenie głosowania przyjęty (23.05.2023)
  5. Prace nad projektem wznowione (05.11.2023)
  6. Głosowanie nad projektem ustawy (05.11.2023)
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Lewica Federacji Arstoczki41/410410
Zjednoczenie Konserwatywne100/10101000
Federalna Koalicja Nowej Arstoczki152/15215200
Deputowani niezrzeszeni4/6040
SUMA297/3001521450
Głosowanie nad ustawą
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Lewica Federacji Arstoczki41/414100
Zjednoczenie Federacyjno-Konserwatywne163/165012142
Zjednoczona Koalicja Arstoczki91/918902
Posłowie niezrzeszeni3/3030
298/30013012444
Wniosek o odroczenie głosowania nad projektem ustawy i przeprowadzenie ponownej debaty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *