USTAWA FEDERALNA O EWIDENCJI NARODOWEJ

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (18.04.2022)
  2. Projekt ustawy wpłynął do Parlamentu na wniosek Prezesa Rządu Maksymiliana Kolanko (09.05.2021)
  3. Głosowanie nad projektem ustawy (18.05.2021)
  4. Ustawa przyjęta przez Parlament Federacji Arstoczki (18.05.2021)
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Lewica Federacji Arstoczki40/410391
Zjednoczenie Federacyjno-Konserwatywne165/165122142
Zjednoczona Koalicja Arstoczki91/9108110
Posłowie niezrzeszeni3/3300
299/30012512153

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *