NADUSTAWA O APELACJI USTAW FEDERALNYCH Z DNIA 9 KWIETNIA 2022 ROKU

Złożenie wniosku przez 56 posłów (11.04.2022) Zarządzenie terminu głosowania na 12.04.2022 (11.04.2022) Przeprowadzenie głosowania (11.04.2022) Nieuzyskanie wymaganej większości 4/5 – 153 posłów (11.04.2022) Apelacja odrzucona. Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie 46/48 45 0 1 KLP Zjednoczona Prawica 32/32 32 0 0 KLP Partia Wolności Arstoczki 24/24…

czytaj dalej

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O KRAJOWEJ RADZIE RADIOFONII I TELEWIZJI

Projekt ustawy został złożony przez Prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (07.02.2022) Projekt ustawy został zatwierdzony przez konsultantów (09.02.2022) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (12.02.2022) Głosowanie i debata nad projektem ustawy (24.02.2022) Ustawa przyjęta przez sejm (24.02.2022) Prezydent podpisuję ustawę (26.02.2022) Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie…

czytaj dalej

NOWELIZACJA USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Projekt ustawy został uzgodniony (30.11.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (04.12.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (04.12.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (14.12.2021) Głosowanie – poprawki Mariusza Polińskiego: Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie 46/48 0 44 2 KLP Zjednoczona Prawica 32/32 0…

czytaj dalej

USTAWA O JĘZYKACH I HYMNACH ŚWIATA

Projekt ustawy został uzgodniony (29.11.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 43 posłów (04.12.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (04.12.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (17.12.2021) Ustawa przyjęta przez sejm, przekazana Marszałkowi Senatu przez nieuzyskanie bezwzględnej większości głosów (17.12.2021) Senat przyjmuje ustawę (18.12.2021) Prezydent podpisuję ustawę (20.12.2021) Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało…

czytaj dalej

USTAWA O SYSTEMIE GRANICZNYM GRANICIREN

Projekt ustawy został uzgodniony (10.11.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 36 posłów (12.11.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (12.11.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (15.11.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (15.11.2021) Prezydent podpisuję ustawę (17.11.2021) Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie 45/48 44 0 1 KLP Zjednoczona Prawica 30/32…

czytaj dalej

USTAWA O PAŃSTWACH ŚWIATA

Projekt ustawy został uzgodniony (29.10.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 43 posłów (02.11.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (03.11.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (15.11.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (15.11.2021) Prezydent podpisuję ustawę (17.11.2021) Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie 48/48 46 0 2 KLP Zjednoczona Prawica 32/32…

czytaj dalej