POPRAWKI DO KONSTYTUCJI

  1. Projekt nowelizacji konstytucji został uzgodniony (13.08.2021)
  2. Projekt nowelizacji konstytucji został zatwierdzony przez 66 posłów (25.08.2021)
  3. Projekt nowelizacji konstytucji wpłynął do sejmu (26.08.2021)
  4. Głosowania nad projektem nowelizacji konstytucji (16.09.2021):
  • Głosowanie nad wykreśleniem drugiego zdania art. 122 ust. 3 – tzw. pierwsza poprawka prezydencka.
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Robotnicy8/8080
Socjaliści33/330330
Progresywiści43/434300
Wolnościowcy20/202000
Przyszłościowcy10/101000
#Revolucja2/2020
Partia Wolności Arstoczki22/222200
Warsowie53/535102
191/191146432
  • Głosowanie nad dodaniem do zdania z art. 145 ust. 4 wyrażenia „lub całkowite pozbawienie prezydenta urzędu większością 2/3 Zgromadzenia Narodowego.” – tzw. druga poprawka prezydencka.
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Robotnicy8/8080
Socjaliści33/330330
Progresywiści42/434002
Wolnościowcy20/202000
Przyszłościowcy10/101000
#Revolucja2/2002
Partia Wolności Arstoczki22/222200
Warsowie53/535201
190/191144415
  • Głosowanie nad zmienieniem w art. 125 ust. 3 frekwencji „40%” na „50%” – tzw. pierwsza poprawka referendalna
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Robotnicy8/8080
Socjaliści33/330312
Progresywiści43/434201
Wolnościowcy18/201602
Przyszłościowcy10/10901
#Revolucja2/2011
Partia Wolności Arstoczki22/222200
Warsowie53/535300
189/191142407
  • Głosowanie nad dodaniem do art. 125 ust. 2 zdania „Jeśli wniosek do sejmu o referendum został poparty przez co najmniej 500 tys. Obywateli sejm ma obowiązek przeprowadzić referendum.” – tzw. druga poprawka referendalna
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Robotnicy8/8080
Socjaliści33/330330
Progresywiści43/434300
Wolnościowcy20/202000
Przyszłościowcy10/101000
#Revolucja2/2002
Partia Wolności Arstoczki22/222002
Warsowie53/535300
191/191146414

5. Głosowanie nad odrzuceniem wszystkich dodatkowych poprawek (17.09.2021)

Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Robotnicy8/8080
Socjaliści33/330330
Progresywiści41/434100
Wolnościowcy19/201900
Przyszłościowcy10/101000
#Revolucja0/2000
Partia Wolności Arstoczki22/222200
Warsowie53/535300
186/191145410

6. Głosowanie nad przyjęciem projektu nowelizacji w całości (17.09.2021)

Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Robotnicy5/8050
Socjaliści33/330312
Progresywiści43/434201
Wolnościowcy20/202000
Przyszłościowcy10/101000
#Revolucja0/2000
Partia Wolności Arstoczki22/222200
Warsowie53/535300
186/191147363
Chart by Visualizer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *