NOWELIZACJA USTAWY MEDIALNEJ

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (18.09.2021)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez 43 posłów (19.09.2021)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (19.09.2021)
  4. Głosowanie nad projektem ustawy (21.09.2021)
  5. Ustawa przyjęta przez sejm (21.09.2021)
  6. Prezydent podpisuję ustawę (24.09.2021)
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Robotnicy8/8080
Socjaliści33/330312
Progresywiści43/434300
Wolnościowcy18/200117
Przyszłościowcy10/10019
#Revolucja2/2002
Partia Wolności Arstoczki20/220019
Warsowie51/535001
185/191934150

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *