Otwarcie Obrad Sejmu III Kadencji

Orgin-9 (Kolejność porządku obrad). Głosowanie nad pominięciem przysięgi (Wymagana większość 2/3)

Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie47/484700
KLP Zjednoczona Prawica32/323200
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja61/610610
KLP Zjednoczona Opozycja27/272700
KP Królewscy5/5050
Posłowie niezrzeszeni3/3210
199/200132670
Przysięga nie została pominięta (Większość 2/3 = 133 głosy)

1. Wybór Marszałka Sejmu IV Republiki Arstoczki

Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie48/484710
KLP Zjednoczona Prawica32/323200
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja61/610160
KLP Zjednoczona Opozycja27/272700
KP Królewscy5/5500
Posłowie niezrzeszeni3/3030
200/200135560
Wybrany poseł Myszon Wacpe
Chart by Visualizer

2. Wybór Wicemarszałków Sejmu

Frakcja:Głosowało:Ernest West:Angel von Braun:Ziemowit Kraświcki:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie48/483981
KLP Zjednoczona Prawica32/322300
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja61/610060
KLP Zjednoczona Opozycja27/270270
KP Królewscy5/5050
Posłowie niezrzeszeni0/3000
197/200657061
Chart by Visualizer

Wybrani Ernest West, Angel von Braun i Ziemowit Kraświcki

3. Uchwała o zmianie regulaminu sejmu

Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie48/484800
KLP Zjednoczona Prawica32/323200
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja61/610160
KLP Zjednoczona Opozycja26/272600
KP Królewscy5/5500
Posłowie niezrzeszeni3/3300
199/200138160
Regulamin został zmieniony
Chart by Visualizer

4. Wybór składu osobowego Parlamentarnej Komisji Dyscyplinarnej.

Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie48/483905
KLP Zjednoczona Prawica32/323200
KLP Partia Wolności Arstoczki22/242200
KLP Revolucja61/610601
KLP Zjednoczona Opozycja27/270261
KP Królewscy5/5032
Posłowie niezrzeszeni3/3030
198/20095929
Komisja została wybrana

5. Wybór składów osobowych komisji sejmowych.

Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie48/484800
KLP Zjednoczona Prawica32/323200
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja61/616100
KLP Zjednoczona Opozycja27/272700
KP Królewscy5/5500
Posłowie niezrzeszeni2/3200
199/20019900
Składy osobowe komisji sejmowych zostały zatwierdzone

6. Wybór członków Trybunału Stanu

Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie48/484800
KLP Zjednoczona Prawica32/323200
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja61/616100
KLP Zjednoczona Opozycja27/272700
KP Królewscy5/5500
Posłowie niezrzeszeni3/3300
200/20020000
Członkowie zostali wybrani

7. Wotum zaufania dla III Rządu Grażyny Filipowskiej

Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie48/484800
KLP Zjednoczona Prawica32/323200
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja61/610610
KLP Zjednoczona Opozycja27/270270
KP Królewscy5/5050
Posłowie niezrzeszeni3/3030
200/200104960
Rząd uzyskał wotum zaufania

8. Wybór Senatorów przy Sejmie III Kadencji

Frakcja:Głosowało:Stanisław Filipowski:Marc Crist:Adam Heisentler:Anton Volatov:Myszon Wacpe:Hipolit Wars:Maksymilian Kolanko:Ziemowit Kraświcki:Ambroży Dynarski:Samuel Gawrynowicz:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie47/48242300000000
KLP Zjednoczona Prawica32/32000002100011
KLP Partia Wolności Arstoczki24/2400002400000
KLP Revolucja61/610000002322160
KLP Zjednoczona Opozycja27/2700234000000
KP Królewscy5/50005000000
Posłowie niezrzeszeni3/30000000003
199/2002423239242323221615
Chart by Visualizer

Wybrani senatorowie: Stanisław Filipowski, Marc Crist, Myszon Wacpe, Hipolit Wars, Adam Heisentler, Maksymilian Kolanko, Ziemowit Kraświcki, Ambroży Dynarski i Samuel Gawrynowicz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *