USTAWA O TZW. ASELIZACJI REJESTRÓW ELEKTRONICZNYCH

Projekt ustawy został uzgodniony (10.04.2022) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 36 posłów (12.04.2022) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (12.04.2022) Głosowanie nad projektem ustawy (21.04.2022) Ustawa przyjęta przez sejm (21.04.2022) Prezydent podpisuję ustawę (25.04.2022) Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie 48/48 47 1 0 KLP Zjednoczona Prawica 32/32…

czytaj dalej

NADUSTAWA O APELACJI USTAW FEDERALNYCH Z DNIA 9 KWIETNIA 2022 ROKU

Złożenie wniosku przez 56 posłów (11.04.2022) Zarządzenie terminu głosowania na 12.04.2022 (11.04.2022) Przeprowadzenie głosowania (11.04.2022) Nieuzyskanie wymaganej większości 4/5 – 153 posłów (11.04.2022) Apelacja odrzucona. Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie 46/48 45 0 1 KLP Zjednoczona Prawica 32/32 32 0 0 KLP Partia Wolności Arstoczki 24/24…

czytaj dalej

Wniosek o powołanie na stanowisko Prezesa KRRiT Marca Crista

Złożenie wniosku przez 79 posłów (26.02.2022) Przedstawienie postulatów przez wnioskodawcę (26.02.2022) Przyjęcie przez Stanisława Filipowskiego wymagań (26.02.2022) Wyniki głosowania: Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie 48/48 0 48 0 KLP Zjednoczona Prawica 32/32 0 31 1 KLP Partia Wolności Arstoczki 24/24 0 23 1 KLP Revolucja 58/61…

czytaj dalej

WNIOSEK O UTWORZENIE KOMISJI ŚLEDCZEJ DO ZBADANIA ZARZUTU FAŁSZERSTWA WYBORÓW NA PREZYDENTA III REPUBLIKI ARSTOCZKI Z DNIA 19 KWIETNIA 2020 ROKU

Wnioskodawca, poseł Maksymilian Kolanko – składa wniosek w sejmie (11.08.2021), Marszałek Sejmu odracza głosowanie nad wnioskiem (11.08.2021), Poseł Marc Crist składa wniosek o odroczenia głosowania na dzień 19.08.2021 (17.08.2021), Głosowanie nad odroczeniem głosowania wniosku (17.08.2021), Głosowanie nad wnioskiem (19.08.2021), Wniosek przyjęty przez sejm (18.08.2021).

czytaj dalej