PROJEKT USTAWY A. HEISENTLERA – REFORMA ZUS, WIEK EMERYTALNY 60 LAT DLA WSZYSTKICH – WER. POPRAWIONA

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (09.02.2021)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez 115 posłów (11.02.2021)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (11.02.2021)
  4. Głosowanie nad projektem ustawy (13.02.2021)
  5. Ustawa przyjęta przez sejm (13.02.2021)
  6. Prezydent odrzuca ustawę (20.02.2021)
  7. Sejm nie uwzględnia poprawek prezydenta, większość kwalifikowana uzyskana, ustawa zostaje przyjęta (22.02.2021)
  8. Prezydent podpisuje ustawę (23.02.2021)
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *