UCHWALENIE TRAKTATU O FEDERACJI ARSTOCZKI

  1. Projekt traktatu został zatwierdzony marszałka sejmu (27.07.2021)
  2. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (27.07.2021)
  3. Głosowanie nad projektem traktatu (28.07.2021)
  4. Uchwała przyjęta przez sejm (28.07.2021)
  5. Głosowanie nad poprawkami senatu do traktatu (28.07.2021)
  6. Poprawki senatu odrzucone (28.07.2021)
  7. Prezydent podpisuję traktat (29.07.2021)
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *