UCHWAŁA O POWOŁANIU STANISŁAWA FILIPOWSKIEGO NA STANOWISKO MARSZAŁKA SEJMU

  1. Projekt uchwały wpłynął do sejmu (23.08.2023)
  2. Głosowanie nad projektem uchwały (23.08.2023)
  3. Uchwała przyjęta przez sejm (23.08.2023)
rakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie50/515000
KP Zjednoczona Prawica30/350300
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja58/610580
KP Partia Postępu8/8800
KP Lewica Arstoczki16/161420
Posłowie niezrzeszeni5/5031
191/20096931

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *