UCHWALENIE NADKONSTYTUCJI

  1. Projekt nadkonstytucji został uzgodniony (17.04.2021)
  2. Projekt nadkonstytucji został zatwierdzony przez 150 posłów (20.04.2021)
  3. Projekt nadkonstytucji wpłynął do sejmu (01.05.2021)
  4. Głosowanie nad projektem nadkonstytucji (01.05.2021)
  5. Głosowanie nad uchwaleniem nadkonstytucji (02.05.2021)
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *