USTAWA O ZMIANIE O USTAWY O PODATKU OBROTOWYM

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (29.11.2022)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez ministra finansów (05.12.2022)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (06.12.2022)
  4. Głosowanie nad projektem ustawy (16.12.2022)
  5. Ustawa przyjęta przez sejm (16.12.2022)
  6. Prezydent podpisuję ustawę (19.12.2022)
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie48/484800
KLP Zjednoczona Prawica32/323200
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja61/610060
KLP Zjednoczona Opozycja27/270270
KP Królewscy5/5050
Posłowie niezrzeszeni3/3030
200/2001043560

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *