USTAWA O PRZEPROWADZENIU WYBORÓW W TRYBIE ELEKTRONICZNO-STACJONARNYM

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (16.09.2021)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez 48 posłów (17.09.2021)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (17.09.2021)
  4. Głosowanie nad projektem ustawy (21.09.2021)
  5. Ustawa przyjęta przez sejm (21.09.2021)
  6. Prezydent skierowuje ustawę do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Konstytucyjne (27.09.2021)
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
Robotnicy6/8051
Socjaliści33/330312
Progresywiści43/434102
Wolnościowcy20/202000
Przyszłościowcy10/101000
#Revolucja2/2002
Partia Wolności Arstoczki21/222118
Warsowie50/535000
185/1911233725
Chart by Visualizer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *