USTAWA O PRZEPROWADZENIU WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 2021

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (22.07.2021)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez 147 posłów (23.07.2021)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (23.07.2021)
  4. Głosowanie nad projektem ustawy (28.07.2021)
  5. Ustawa przyjęta przez sejm (28.07.2021)
  6. Prezydent podpisuję ustawę (03.08.2021)
Chart by Visualizer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *