UCHWAŁA O UDZIELENIU ZGODY NA WPROWADZENIE ZMIAN W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM OBYWATELSKIEGO BANKU ARSTOCZKI

  1. Projekt uchwały wpłynął do sejmu (26.12.2022)
  2. Głosowanie nad projektem uchwały (26.12.2022)
  3. Uchwała przyjęta przez sejm (26.12.2022)
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie48/484701
KLP Zjednoczona Prawica30/320129
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja61/611159
KLP Zjednoczona Opozycja27/270270
KP Królewscy5/5050
Posłowie niezrzeszeni3/3101
198/200733490

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *