USTAWA O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ

  1. Projekt ustawy został uzgodniony (29.11.2022)
  2. Projekt ustawy został zatwierdzony przez ministra finansów (03.12.2022)
  3. Projekt ustawy wpłynął do sejmu (04.12.2022)
  4. Głosowanie nad projektem ustawy (16.12.2022)
  5. Ustawa przyjęta przez sejm, bez osiągnięcia bezwzględnej większości głosów (16.12.2022)
  6. Ustawa przyjęta przez senat (17.12.2022)
  7. Prezydent podpisuję ustawę (19.12.2022)
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:Wstrzymało się:
KLP Zjednoczenie Obywatelskie46/484600
KLP Zjednoczona Prawica32/320030
KLP Partia Wolności Arstoczki24/242400
KLP Revolucja61/610610
KLP Zjednoczona Opozycja26/271817
KP Królewscy5/5004
Posłowie niezrzeszeni0/3000
194/200886241
Głosowanie 17.12
Frakcja:Głosowało:Za:Przeciw:
KS Zjednoczenie Arstoczki2/420
KS Revolucja3/303
Senatorowie niezrzeszeni2/220
7/943
Głosowanie 16.12

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *