USTAWA FEDERALNA O KOMISJI DS. KOORDYNACJI FEDERALNYCH SŁUŻB SPECJALNYCH

Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: Lewica Federacji Arstoczki 41/41 0 41 0 Zjednoczenie Konserwatywne 100/101 0 100 0 Federalna Koalicja Nowej Arstoczki 152/152 152 0 0 Deputowani niezrzeszeni 4/6 0 4 0 SUMA 297/300 152 145 0 Głosowanie nad ustawą Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: Lewica Federacji Arstoczki…

czytaj dalej

Wniosek o utworzenie Federalnych Komisji Śledczych

Wniosek złożony przez wiceprzewodniczącego Kolaicji Ideowej Prawicy – Fiodora Pawłowskiego Głosowanie nad uzupełnienie porządku obrad o natychmiastowe procedowanie wniosku. Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: Lewica Federacji Arstoczki 41/41 41 0 0 Koalicja Ideowej Prawicy 107/107 107 0 0 Federalna Koalicja Arstoczki 146/149 0 145 1 Posłowie niezrzeszeni 3/3 2…

czytaj dalej

USTAWA O TZW. ASELIZACJI REJESTRÓW ELEKTRONICZNYCH

Projekt ustawy został uzgodniony (10.04.2022) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 36 posłów (12.04.2022) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (12.04.2022) Głosowanie nad projektem ustawy (21.04.2022) Ustawa przyjęta przez sejm (21.04.2022) Prezydent podpisuję ustawę (25.04.2022) Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: KLP Zjednoczenie Obywatelskie 48/48 47 1 0 KLP Zjednoczona Prawica 32/32…

czytaj dalej