NOWELIZACJA USTAWY MEDIALNEJ

Projekt ustawy został uzgodniony (18.09.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 43 posłów (19.09.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (19.09.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (21.09.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (21.09.2021) Prezydent podpisuję ustawę (24.09.2021) Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: Robotnicy 8/8 0 8 0 Socjaliści 33/33 0 31 2 Progresywiści…

czytaj dalej

USTAWA O PRZEPROWADZENIU WYBORÓW W TRYBIE ELEKTRONICZNO-STACJONARNYM

Projekt ustawy został uzgodniony (16.09.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 48 posłów (17.09.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (17.09.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (21.09.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (21.09.2021) Prezydent skierowuje ustawę do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Konstytucyjne (27.09.2021) Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: Robotnicy 6/8 0 5 1 Socjaliści…

czytaj dalej

POPRAWKI DO KONSTYTUCJI

Projekt nowelizacji konstytucji został uzgodniony (13.08.2021) Projekt nowelizacji konstytucji został zatwierdzony przez 66 posłów (25.08.2021) Projekt nowelizacji konstytucji wpłynął do sejmu (26.08.2021) Głosowania nad projektem nowelizacji konstytucji (16.09.2021): Głosowanie nad wykreśleniem drugiego zdania art. 122 ust. 3 – tzw. pierwsza poprawka prezydencka. Frakcja: Głosowało: Za: Przeciw: Wstrzymało się: Robotnicy 8/8…

czytaj dalej

USTAWA O PRZEPROWADZENIU WYBORÓW DO PARLAMENTU FEDERACJI ARSTOCZKI

Projekt ustawy został uzgodniony (18.08.2021) Projekt ustawy został zatwierdzony przez 43 posłów (19.08.2021) Projekt ustawy wpłynął do sejmu (19.08.2021) Głosowanie nad projektem ustawy (21.08.2021) Ustawa przyjęta przez sejm (21.08.2021) Ustawa nie uzyskała większości bezwzględnej – przekazana Marszałkowi Senatu (21.08.2021) Głosowanie nad poprawkami do ustawy (22.08.2021) Głosowanie nad przyjęciem ustawy w…

czytaj dalej

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI

Projekt nowelizacji konstytucji został uzgodniony (13.04.2021) Projekt nowelizacji konstytucji został zatwierdzony przez 66 posłów (25.04.2021) Projekt nowelizacji konstytucji wpłynął do sejmu (26.04.2021) Głosowanie nad projektem nowelizacji konstytucji (03.05..2021) Nowelizacji konstytucji przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe (03.05.2021)

czytaj dalej